Официальный сайт компании ТМСофт. Разработка программного обеспечения - расчeт жд тарифа на грузовые перевозки по странам СНГ, Балтии и Европы. Базовый продукт - программа ТМкарта.русская версия  украинская версия  english version 
     
Продукти::Магістр
   Новини    Продукти     Послуги     Про компанію 

СНД і Європа
розрахунок тарифу
відображення маршруту
перевізні документи
Розрахунок залізничного тарифу по Європі
АРМ вантажовідправника
інформаційні послуги
система управління транспортно-
експедиційним підприємством
система автоматизації великих та середніх підприємств
залізнична інформційно-
довідкова система
Компанія
сертифікована

ISO 9001:2000

Доступ до сервісів

 логін
 пароль  
 
 
 
 
Транс-Магістр
 
Rambler's Top100
 
 
 
bigmir)net TOP 100
 
Страница выпускников Днепропетровского института инженеров железнодорожного транспорта им. Лазаряна (ДИИТ)

Бухгалтерський та податковий облік

Інформація | Демонстрація | Ціни

    Підсистема призначена для ведення багатовалютного оперативного, бухгалтерського, податкового обліку і фінансового аналізу підприємства.

    Функціонує як в автономному режимі, так і в комплексі з іншими підсистемами. При взаємодії з іншими підсистемами використовується принцип затвердженої/незатвердженої проводки, за допомогою якого гарантується цілісність даних окремих підсистем.

    Основа бухгалтерського і податкового обліку - План рахунків. На кожен рахунок можна накладати багаторівневі аналітичні ознаки для більшої деталізації. За допомогою настроювань типових бухгалтерських операцій обробляються будь-які технологічні і методологічні рішення.

    Підсистема надає можливість реалізації всього набору первинних документів. Після формування кожної з документів попадає в систему документообігу.

    Додаткові сервісні можливості:

 • автонумерація і реєстрація документів;
 • самостійне створення будь-якого документа за допомогою редактора TMReportsтм.

Синтетичний облік

    Набір вихідних документів синтетичного обліку:

 • оборотні відомості по будь-якому рахунку, за будь-який період, з будь-яким ступенем дискретизації;
 • усі види журналів-ордерів і зведених відомостей із заданим ступенем деталізації;
 • головна книга з повним набором бухгалтерської і податкової звітності.

Аналітичний облік

    Усі зведені й оборотні відомості можуть бути представлені по об'єктах аналітичного обліку з різними варіантами представлення інформації.

    Об'єкти аналітичного обліку:

 • юридичні/фізичні особи (чи їхньої групи);
 • будь-які ознаки (статті витрат, види діяльності тощо).

    Як і в синтетичному обліку, вся інформація може бути представлена з будь-яким ступенем дискретизації і деталізації.

Касовий облік

    Модуль призначений для обліку касових операцій:

 • підготовка первинних документів і ведення їх реєстрів (можливість автонумерації);
 • зв'язок із заробітною платою і підзвітними особами;
 • розмежування доступу між бухгалтерами навіть одного профілю роботи (наприклад, один касир не бачить роботу іншого);
 • ведення незалежної кількості кас і зведення цієї інформації воєдино;
 • формування Касової книги і Звіту касира;
 • настроювання на типові операції і формування незатверджених проводок;
 • облік у різних валютах.

Банківський облік

    Модуль призначений для обліку банківських операцій:

 • ведення обліку по будь-якій кількості банків як резидентів, так і нерезидентів;
 • формування первинних документів і ведення їхніх реєстрів (можливість автонумерації);
 • зв'язок із усіма підсистемами для відстеження надходжень засобів і виконання замовлень;
 • інтеграція з різними системами Клієнт-Банк;
 • розподіл засобів по різних статтях обліку і по різних підрозділах;
 • настроювання на типові операції і формування незатверджених проводок;
 • формування заявок на покупку і доручень на продаж валюти.

Розрахунки з контрагентами

    Модуль призначений для розрахунків з постачальниками/підрядчиками, дебіторами/кредиторами, підзвітними особами, акціонерами, засновниками:

 • особиста картка контрагента;
 • історія взаєморозрахунків;
 • облік згідно договорів чи видів діяльності;
 • аналіз заборгованості;
 • автоматичне виставлення рахунків;
 • переуступка боргу;
 • облік у різних валютах з можливістю перерахування між валютами;
 • зведена інформація з різних видів аналітичного обліку.

Облік іноземних валют

 • ведення всіх іноземних валют з урахуванням їх приналежності до країни;
 • ведення будь-яких типів курсів валют: банківських, біржових, комерційних у зв'язку з суб'єктами установки курсу чи без неї;
 • ведення крос-курсів валют;
 • нарахування курсової різниці по різних методиках.

Податковий облік

 • "податкові" проводки і накладні по першій події;
 • розрахунок податкових зобов'язань;
 • книга закупівель і продаж;
 • валові доходи і витрати;
 • формування всіх звітних форм.

Бухгалтерська, податкова, фінансова і корпоративна звітність

    Модуль укомплектований необхідним набором звітності. У її склад входить графічний редактор TMReportsтм, що дозволяє самостійно формувати нові чи корегувати існуючі звіти .

Облік основних засобів і нематеріальних активів

    Основні функції:

 • облік основних засобів і нематеріальних активів згідно діяльності по керуванню підприємством і бухгалтерського обліку;
 • облік по складах, матеріально-відповідальним особам;
 • облік по підрозділах відповідно до діючої класифікації;
 • автоматичний розрахунок зносу;
 • повний облік по ремонту, ліквідації, модернізації;
 • облік введення і вилучення з експлуатації зі складанням відповідних документів;
 • переоцінка й інвентаризація;
 • облік дорогоцінних металів;
 • виконання незатверджених проводок по всіх операціях;
 • величезний набір вихідної інформації.

Облік МШП

    Модуль для обліку малоцінних і швидко зношувальних предметів:

 • знос і списання МШП;
 • облік по складах, матеріально-відповідальним особам, підрозділам підприємства;
 • облік матеріалів;
 • різні методики ціноутворення;
 • облік партій;
 • списання у виробництво;
 • розрахунок і відстеження необхідного мінімуму матеріалів і їхнє замовлення;
 • облік бухгалтера й облік комірника;
 • комплектація і разукомплектація;
 • облік договорів на постачання;
 • переоцінка й інвентаризація;
 • внутрішній рух матеріалів;
 • виконання незатверджених проводок по всіх операціях.

Облік товарів і готової продукції

    Основні можливості і функції:

 • облік товарів і готової продукції підприємства згідно будь-якої кількості підрозділів і складів;
 • облік на консигнаційних складах;
 • роздрібна торгівля, товарні кредити і відвантаження під реалізацію без оплати, облік поворотної тари;
 • повний набір супровідних документів;
 • різні механізми формування відпускних цін;
 • облік цін конкурентів;
 • розрахунок споживання;
 • розрахунок необхідного мінімуму на складі.
 • переоцінка, інвентаризація, списання товарів;
 • виконання незатверджених проводок по всіх операціях;
 • розрахунок собівартості на основі закладених користувачем алгоритмів і настроювань для готової продукції і матеріалів.

Розрахунок заробітної плати

    Враховує особливості розрахунку заробітної плати багатьох галузей промисловості і призначена для розрахунку заробітної плати по усіх формах оплати праці:

 • введення первинних даних по заробітній платі виходячи з різних первинних документів (табеля, убрання, графіки робочого часу тощо);
 • цілком автоматизований розрахунок усіх передбачених законодавством нарахувань;
 • розрахунок премій, надбавок, відпускних, лікарняних;
 • облік матеріальної допомоги;
 • розрахунок по різних видах виконавчих листів;
 • облік довгострокових позичок і кредитів;
 • гнучкі настроювання на усі види податків.

    Дана система тісно взаємодіє з бухгалтерією і відділом кадрів.

    Усі первинна інформація з персоналу вводиться у відділі кадрів, дані обробляються в підсистемі зарплата, а всі результати передаються в бухгалтерію. Готуються необхідні довідки в державні органи.


Назад Далі
 Інформація | Демонстрація | Ціни
© НВФ ТМСофт